Заобиколени от идиоти
автор:
Томас Ериксон
Дата на публикуване:
2020-11-18
  • Език
    Български
  • Категория
    Личностно Развитие, Психология
  • Дължина
    19 минути
описание

Светът е пълен с най-различни хора, характери и възприятия. На всеки би му се искало да среща и общува само с онези типажи, които подхождат най-добре на същността му. Но уви това е невъзможно. Можем да подберем приятелите си по начин, който да ни задоволи. Но в работата си и в социалната среда ще се сблъскваме и с не дотолкова приятни характери и отношения. Въпросът е как точно да се справим с тях без да допускаме конфликтни ситуации? Как да успяваме да изграждаме себе си въпреки тях? 

Единственият начин да се справим с различните от нас хора е като ги опознаем и анализираме. Томас Ериксон класифицира обществото в четири основни типове личности. Всеки човек попада в една от тях според своето поведение, мислене и език на тялото. Опознавайки себе си и другите около нас, можем да намерим както допирни точки, така и противоположности.

Важното е да се опитаме да ги разберем и приемем, за да осъществим проектите си, идеите си и хармония във взаимоотношенията. В крайна сметка ние сме зависими от обкръжението до голяма степен. Никой не може да съществува самостоятелно в свят, градящ се на социалните връзки и комуникацията.