Освободи своя мозък
автор:
Идрис Аберкан
Дата на публикуване:
2021-04-17
  • Език
    Български
  • Категория
    Личностно Развитие
  • Дължина
    19 минути
описание

Идрис Аберкан има богато и разностранно образование, което му помага да има широк поглед върху науката за ума. Той е защитил докторантури по международни отношения и дипломация, по обща и сравнителна литература и по управление и икономика на знанието. Аберкан е специалист по когнитивни невронауки и икономика на знанието.

„Освободи своя мозък” насочва погледа ни към огромния потенциал, който има нашият мозък и стотиците неподозирани възможности, които крие в себе си. За да опише мащаба на този потенциал, Идрис използва за основа няколко различни сфери на познанието.