Креативност. Психология на откривателството и съзидателността
автор:
Михай Чиксентмихай
Дата на публикуване:
2020-11-18
  • Език
    Български
  • Категория
    Психология
  • Дължина
    18 минути
описание

Човечеството се развива година след година, век след век, епоха след епоха. Днес живеем в свят на високотехнологични открития. Днес само с едно посещение в  интернет страница можем да получим целия набор от информация, който ни е нужен. Всичко е много по-достъпно от преди. Всичко благоприятства за подобряването на съществуването ни. Въпросът е как сме стигнали до тук? Кой създава тези открития, които усъвършенстват начина на живот на цялата планета? Може ли всеки един от нас да бъде откривател, създател на новото време? Каква е магията и тайната съставка, която придвижва човечеството към възход?

Отговорът се крие в развитието на нашата креативност. Всеки от нас има потенциал да даде своя принос в  науката и творчеството. За да види една иновация бял свят, тя трябва да бъде истински достойна за времето си, да бъде приета и оценена от правилните хора. Нужни са много познание в областта, труд, желание и постоянство и може би известна доза късмет. Живот без идеи е обречен на застой. Дори и най-обикновените ни ежедневни занимания се нуждаят от творческата нотка на креативността, за да изпълним душата си със смисъл, лекота и удовлетворение.