Общи Условия и Политика за Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


 

1.Събиране на информация.

Уебсайт.

Нашият сървър автоматично събира и съхранява информация за Вас като посетител на сайта ни Briefley.com в т.нар. сървърни лог файлове, които браузърът Ви автоматично предава по време на сърфиране. Това са:

• Тип на браузъра и версия на браузъра;

• Използвана операционна система;

• URL адрес на референтните страници, от които идвате;

• Време на заявката на сървъра;

Споменатите данни не могат да бъдат определящи при разпознаването и индивидуализирането на конкретни физически лица, тъй като последните не биха могли да бъдат регистрирани потребители(липсва такава техническа опция), а само посетители(читатели) на нашия сайт. Сливането на визираните данни с други източници на данни няма да бъде извършено. Запазваме си правото да проверяваме тези данни в случай, че имаме конкретни индикации за незаконно използване или опит за зловредни действия от страна на някой посетител или друго трето лице, насочени към лични данни, което не е непостижимо(като цел), но технически е невъзможно чрез нашия сайт.

 

2. Обработване на информация.

Уебсайт.

Когато ни пишете имейл в качеството Ви на посетител на адресите от страницата ни за контакт, предоставените от Вас лични данни се обработват само доколкото това е необходимо, за да Ви отговорим, но не и с цел тяхното съхранение. Тези данни се съхраняват в Gmail услугата за електронна поща на сървърите на Google за най-високо ниво на сигурност. Повече информация по темата можете да получите тук: https://privacy.google.com/businesses/compliance/. 

Фирма “БРИЙФЛИ” ЕООД е администратор на лични данни от клас едно(стандартните лични данни ЕГН, адреси, три имена, имейли и т.н) само на клиентите си, като в този контекст е приела съответните фирмени правила и технологични мерки. Тези лични данни “БРИЙФЛИ” ЕООД придобива онлайн, като в тази хипотеза са предприети технологични мерки за тяхната защитеност и криптиране на технологично ниво, на физически сървър, собственост на “БРИЙФЛИ” ЕООД.
“БРИЙФЛИ” ЕООД не е администратор на лични данни от клас две (специaлни лични данни), поне на настоящия етап. Все пак с оглед изискването на Общия регламент за лични данни, “БРИЙФЛИ” ЕООД е предвидала възможност за технологична защита и на подобен тип лични данни, чрез тяхната защитеност и криптиране на технологично ниво, на физически сървър, собственост на “БРИЙФЛИ” ЕООД.

“БРИЙФЛИ” ЕООД не извършва мащабно обработване или наблюдение на лични данни, от който и да е клас или вид.

Ако имате въпроси за обработката на Вашето електронно писмо и свързаните с него лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението. 

Всяка информация, която събираме от Вас е използвана единствено и само за:

-Да се свържем с Вас чрез имейл или телефон;

- Да персонализираме Вашия правен казус и да отговорим на индивидуалните Ви нужди;

- Да подобрим нашия уеб сайт.

Социални мрежи.

“БРИЙФЛИ” ЕООД извършва дейности онлайн, които имат за ефект съадминистриране на лични данни, придобити от социални мрежи, чрез техния технологичен пренос, с цел индивидуализиране на конкретно лице. Информацията, която получаваме от Вас в социалните мрежи в споменатия контекст, може да бъде само следната:

- Вашите публично достъпни данни, които доброволно сте разкрили за себе си в съответната социална мрежа, без хипотеза на пренос или съадминистриране от наша страна;

- Други лични данни, които сте ни изпратили директно в лично съобщение или в коментар в съответната социална мрежа, без хипотеза на съадминистриране от наша страна;

- Дали сте харесали, коментирали или тагнали наш постинг;

- Иформацията, която получаваме от социалните мрежи по отношение на реклама и анализ на посещаемостта. Тази информация се обработва от съответната социална мрежа, като ние виждаме само неперсонализиран анализ на резултатите, без да администрираме/съадминистрираме или да осъществяваме пренос на лични данни по какъвто и да е начин към нашия сайт или наш сървър. Тази информация сочи например колко човека са харесали наш постинг благодарение на дадена реклама, какъв е процентът на мъже спрямо жени. С цел по-висока ефективност на рекламата, ние може да таргетираме рекламата, тоест да пожелаем тя да се показва само на лица, които попадат в определени критерии. Социалната мрежа обработва данните според критериите, посочени от нас, като ние получаваме неперсонализиран по лични данни резултат за анализ.

3. Разкриване пред трети страни.

Вашата лична информация, в частност личните Ви данни, които ние обработваме, може да бъде разкрита пред органите на реда, когато тази информация бъде поискана от нас по съответния законов ред и на базата съответните правни основания. Ние не разпостраняваме, възпроизвеждаме публично с комерсиална или каквато и да е друга цел Вашата лична информация. В сайта ни се използват единствено лични данни (две имена) на автори от правната доктрина ( научна литература в областта на правото) с посочване на източника, от който тези данни са придобити, като това посочване е с некомерсиална цел и не е свързано с каквото и да е обработване или съхраняване на тези данни на наши сървъри или други електронни носители.

4. Защита на информацията.

Ние имплементираме различни технологични защитни мерки, за да бъде Вашата лична информация защитена. 

SSL криптиране. Този сайт използва 256 битово SSL криптиране от съображения за сигурност и защита на предаването на чувствително съдържание, като например заявките, които ни изпращате, използвайки сайта или запитванията от формата за контакт. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адреса на сайта от “http: //” е станал “https: //” и пред адреса стои зелен символ за заключване. Ако е активирано SSL криптиране, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

5. Право на достъп до информацията.

Достъп, изтриване, ограничаване, псевдонимизиране на информация, касаеща лични данни.

Като посетител на нашия сайт Вие по всяко време имате право на информация за съхраняваните Ваши лични данни, техния произход, както и целта на обработката на данните. Моля да считате за обективен факт правото си да поискате да коригирате, изтриете, ограничите и псевдонимизирате тези лични данни. За допълнителна информация относно личните данни можете да се свържете с нас по всяко време на имейл адреса, посочен в сайта ни на страницата Контакти чрез формата за контакт.

6. Съгласие.

В качеството Ви на ползвател на нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност, касаеща лични данни.

7. Право на промяна.

Запазваме правото си да променяме настоящата политика за поверителност по всяко време. Всяка промяна ще бъде отразена на настоящата страница и ще влезе в сила веднага след публикуването й.

 

Последна редакция: 19 март 2021г.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

Добре дошли в Платформата Briefley.com.

Briefley.com e уеб-базирана дигитална платформа за литературни резюмета, които можете да прочетете или изслушате онлайн, с цел да се запознаете с творчетвото на даден автор. Самият сайт Briefley.com съдържа в себе си и опцията да си свалите мобилното приложение “Briefley”, което можете да направите както от платформата AppStore, така и от Google play.

 

Тази страница съдържа условията за ползване, при които можете да получите достъп и да използвате Платформата („Условия за ползване“).

 

Платформата и мобилното приложение “Briefley” са разработени и са изключителна интелектуална собственост на “БРИЙФЛИ” ЕООД – търговско дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България със седалище на управление: гр.Велико Търново, п.к 5000, "Деньо Чоканов" № 4, вх. Б, ет. 6, ап. 18, регистрирана в Агенция по вписванията - Търговски регистър и РЮЛНЦ със следния номер: ЕИК 205844457. 

 

Приемайки настоящите общи условия, Вие заявявате и се съгласявате, че сте в договорни отношения с “БРИЙФЛИ” ЕООД (наричанo по-долу “Предоставящ услугата”).

 

За тази цел “БРИЙФЛИ” ЕООД лицензира използването на Платформата и мобилното приложение “Briefley”, като “Предоставящ услугата”, за да ви осигури достъп до платформата и мобилното приложението - Briefley.


 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 

“Предоставящ услугата” е фирма “БРИЙФЛИ” ЕООД, което е търговско дружество с ЕИК 205844457.

 

„Платформа” означава уеб-базирана дигитална платформа Briefley.com за литературни резюмета, които можете да прочетете или изслушате онлайн, с цел да се запознаете с творчетвото на даден автор и която е разработена и поддържана от “БРИЙФЛИ” ЕООД. 

 

“Мобилно приложение” е уеб базирана част от платформата Briefley.com, което можете са си изтеглите, свалите и инсталирате на Ваше мобилно устройство чрез AppStore и Google play.

 

„Нас” или „Ние” означава Платформата “Briefley”, в съответствие с различните хипотези, описани в настоящите Общи условия.

 

„Потребител означава всяко физическо или юридическо лице, което търси или ползва резюмета в Платформата и нейното мобилно приложение и има достъп до тях, чрез регистриран личен “Акаунт на потребител”. 

 

„Активен потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което ползва срещу заплащане резюмета, част от Платформата и нейното мобилно приложение.

 

„Пасивен потребител“ означава всяко физическо или юридическо лице, което ползва безплатно резюмета, част от Платформата и нейното мобилно приложение, но само в определен промоционален период.

 

„Профил на потребител“  означава личният профил на “Потребител”, необходим за достъп до услугите на Платформата и нейното мобилно приложение. 

 

„Абонаментна такса“ означава парична сума, която е посочена на в сайта на Платформата, която се заплаща ежемесечно от всеки Активен потребител на Платформата и нейното мобилно приложение, за използването на предоставените от Платформата резюмета. 

 

„База данни“ означава информацията, която се съдържа на Платформата и нейното мобилно приложение.

 

„Услуга/Услуги“ означава информацията и функционалностите, които Платформата и нейното мобилно приложение предлагат на всеки Потребител. 

 

„Достъпна база данни“ означава публикувана на Платформата и нейното мобилно приложение информация, която позволява на всеки Потребител да има достъп до всички литературни резюмета. 

 

2. ДОГОВОР

 

Чрез щракване върху полето за отметка „Съгласен съм“  или друго подобно - регистриранедостъп или използване на Услугите, Вие сключвате правно обвързващо споразумение с Платформата и/или нейното мобилно риложение. 

 

Този договор  представлява споразумение за отдалечена доставка на услуги, като включва настоящите общи условия за ползване и други условия, които ще ви бъдат предоставени в момента, в който за първи път използвате определени функции на Платформата или мобилното й приложение, които могат да бъдат променяни от  във времето едностранно от предоставящия услугата без предизвестие, така че периодично трябва да проверявате тези общи условия, тъй като всички промени влизат в сила веднага след публикуването им в Платформата.


 

3. ДОСТЪПНОСТ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Платформата и мобилното приложение “Briefley” са предназначени за използване от пълнолетни и дееспособни физически лица и/или юридически лица в Република България.

 

За да използвате Услугите, Вие декларирате и се съгласявате, че:

 

(1) Сте достигнали най-малко законовата „минимална възраст“, в зависимост от законодателството на Република България или по-голяма възраст.

 

(2) Имате валидни представителна власт, разрешение и/или лицензия (ако е приложимо) и/или упълномощаване, за да представлявате юридическото лице или професионалист, регистриран надлежно пред съответните законоустановени органи и ще използвате Платформата и мобилното приложение “Briefley” само по начин, съобразен с всички професионални, етични, регулаторни, нормативни и други законови изисквания.


 

4. ЧЛЕНСТВО

 

При регистрацията Ви като потребител на Платформата и мобилното приложение “Briefley”, Вие се съгласявате - да изберете силна и сигурна парола; да пазите паролата си сигурна и поверителна, като нямате право да прехвърляте никоя част от Вашия акаунт на трети лица; да спазвате приложимото законодателство на Република България и настоящите Условия за ползване. 

 

Вие носите отговорност за всичко, което се случва с Вашия акаунт, освен ако не го затворите или не докладвате за злоупотреба.

 

Вие гарантирате, че информацията и данните, които използвате за попълване на Вашия профил, са напълно точни, пълни и в съответствие с приложимото законодателство на Република България. 


 

5. ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

 

Всеки „Активен участник“ заплаща „Абонаментна такса“ след надлежна регистрация в уеб-сайта или мобилното приложение “Briefley” и след попълване на електронно заявление за зареждане на информация в Платформата

 

Всеки „Пасивен участник“ има безплатен достъп до Платформата и мобилното приложение “Briefley” в срок от 7 дни, след надлежна регистрация в уеб-сайта на Платформата. 

 

Приложимата Абонаментна такса на Платформата и мобилното приложение “Briefley” се посочва на уебсайта на Платформата.

 

С настоящото Вие се съгласявате, че Абонаментната такса може да бъде фактурирана директно към Вас.

 

6. ЦЕЛИ НА ПЛАТФОРМАТА

 

Платформата и мобилното приложение “Briefley” са уеб-базирани дигитални приложения за свързване на физически и юридически лица с предоставящия услугата, с цел прочитане и запознаване с литературни резюмета. Платформата е разработена и поддържана от “БРИЙФЛИ” ЕООД на територията на Република България за създаване на възможности за промотиране и търговия с литературни произведения в потребителската мрежа на Платформата.

 

7. ДОСТЪП ДО БАЗАТА ДАННИ

 

Използвайки тази услуга, потребителят може да получи достъп до базата данни на Платформата и мобилното приложение “Briefley”. 

 

Входните връзки представляват поверителна информация. В това отношение, потребителят гарантира, че няма да ги разпространява на трети страни.

 

Начините за използване на Платформата и мобилното приложение “Briefley”, разрешени за потребителя, са тези, които съответстват на услугата, до която последният има достъп. Във всеки случай използването на данните, получени от базата данни на Платформата и мобилното приложение “Briefley”, в разрез с настоящите условията, е забранено. Потребителят трябва да приеме общите условия на Платформата, преди да получи достъп до базите данни на Платформата и мобилното приложение “Briefley”.

 

Начините за използване на Платформата и мобилното приложение “Briefley” са предназначени конкретно за всеки един Потребител. Без предварително, изрично и писмено разрешение на Платформата, Потребителят следва да се въздържа от прехвърляне правата си на трети страни, от съобщаване на кодове за достъп, които са му били предоставени. Потребителят също така следва да се въздържа от препродажба, разпространение и/или сублицензиране на използването на данни, авторски права или други права на интелектуална собственост, получени чрез използването на Платформата и мобилното приложение “Briefley”.

 

Вие носите персонална отговорност за всяко незаконно използване на съдържание, получено или извлечено незаконно от базите данни на Платформата и мобилното приложение “Briefley”.

 

Всеки доставен код за достъп (или вход за връзка) по принцип се използва от едно лице само в рамките на една и съща компания. Споделянето на един и същ код или вход между няколко души не е позволено. 

 

8. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИAЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

“БРИЙФЛИ” ЕООД е собственик на всички права на интелектуална и индустриална собственост в Платформата и мобилното приложение “Briefley”  и на съдържащащите се в тях материали, включително всички авторски права, патенти, търговски марки, дизайни, ноу-хау и всяка друга поверителна информация. Всички тези права са запазени за “БРИЙФЛИ” ЕООД.

 

Вие нямате права на собственост върху Платформата и мобилното приложение “Briefley”, както и върху каквито и да било услуги или функционалности, предоставени от Платформата и мобилното приложение “Briefley” или друга свързана информация.

 

В тази връзка интелектуалната и индустриална собственост на Платформата и мобилното приложение “Briefley” и свързаните с нея съдържание и техническа инфраструктура са защитени от приложимите в Република България закони за интелектуална собственост и международните актове по темата.

 

В този контекст Вие нямате право да копирате, променяте, адаптирате, превеждате на който и да е език, да разпространявате или възпроизвеждате, както и да създавате производно съдържание, базирано на Платформата и мобилното приложение “Briefley”, без предварително писмено съгласие “БРИЙФЛИ” ЕООД.

 

Вие не можете да предоставяте разрешенията и/или някое от правата, предоставени Би лично от Платформата и мобилното приложение “Briefley”, съгласно настоящите общи условия, на никое трето физическо и/или юридическо лице. Всеки опит за под лицензиране, прехвърляне или възлагане на трети лица на права, предоставени на Вас от Платформата и мобилното приложение “Briefley” е в нарушение на настоящите общи условия и е нищожно юридически.

 

Вие потвърждавате, че Платформата и мобилното приложение “Briefley” съдържат собствени търговски тайни на “БРИЙФЛИ” ЕООД.

 

Вие се съгласявате да не извършвате обратно инженерство, декомпилиране, разглобяване, и/или опит да реконструирате, идентифицирате или разкривате какъвто и да е изходен код (source code), основни идеи, основни техники за потребителския интерфейс или алгоритми на Платформата и мобилното приложение “Briefley”, които са в основата на функционирането и на достъпа до Платформата по какъвто и да е начин, с изключение на случаите, когато горепосоченото ограничение е забранено от приложимото законодателство в Република България. 

 

Ако направите или опитате да направите някое от гореизброените, ние незабавно ще прекратим вашето право да използвате Платформата и мобилното приложение “Briefley” и Вие трябва, по наш избор, да върнете или унищожите всички копия на направените от вас материали.

 

9. ДОСТЪП ДО ПЛАТФОРМАТА

 

Достъпът до платформата се осигурява от “БРИЙФЛИ” ЕООД.

 

“БРИЙФЛИ” ЕООД си запазва правото да оттегли и/или измени Платформата и мобилното приложение “Briefley” или всякакъв материал, съдържащ се в тях, без предупреждение. “БРИЙФЛИ” ЕООД няма да носи отговорност пред никоя страна, ако поради някаква причина Платформата и мобилното приложение “Briefley” или материалите, съдържащи се в тях, не са достъпни по всяко време или за какъвто и да е период.

 

Ако сте избрали или сте получили потребителски идентификационен код, парола или друга информация като част от нашите процедури за сигурност, трябва да третирате такава информация като поверителна и не трябва да я разкривате на трета страна. Ние си запазваме правото да деактивираме всеки идентификационен код или парола на потребителя, независимо дали е избран от Вас или предоставен от нас по всяко време, ако според нас не сте спазили някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване


 

10. СЪДЪРЖАНИЕ

 

Вие се съгласявате, че вашият достъп до и използване на Платформата и мобилното приложение “Briefley” и тяхното съдържание е на Ваш собствен риск. Цялата информация, предоставена на Платформата, се предоставя на принципа „както е” и “където е”. Самите резюмета, информацията и други материали, публикувани на Платформата и мобилното приложение “Briefley”, не са предназначени да представляват консултация и/или съвет, на които да се разчита при взимането на лични и/или бизнес решения и/или при предприемането на тази основа, на каквито и да било правни и фактически действия от Вас. Ние не носим каквато и да било отговорност, за вреди произтичащи от позоваването и/или използването от Вас на информация от Платформата и мобилното приложение “Briefley” като консултация и/или съвет за взимане от Вас на лични и/или бизнес решения и/или предприемането на тази основа, на каквито и да било правни и фактически действия от Вас.

 

Вие ни предоставяте следното неизключително разрешение и неизключителни права, за използване от “БРИЙФЛИ” ЕООД на съдържанието и информацията, които изпращате или публикувате на Платформата: Право за използване, копиране, модификация, разпространение, публикуване и обработка, информация и съдържание, които предоставяте чрез нашите услуги, без допълнително съгласие, известие и/или обезщетение за Вас или други.

 

Тези неизключителни права са ограничени по следните начини:

 

Можете да прекратите това разрешение, като изтриете такова съдържание от услугите или като цяло затворите акаунта си, с изключение на (а) до степента, в която сте го споделили с други хора като част от услугата и те са го копирали и/или съхранявали и (b) за разумното време, необходимо за премахване на съдържание от архивиране и други системи.

 

Няма да включваме Вашето съдържание в реклами за продуктите и услугите на други хора (включително спонсорирано съдържание) на други без Вашето предварително и валидно съгласие.

 

“БРИЙФЛИ” ЕООД има право, без компенсация на вас или други, да показваме реклами близки до Вашето съдържание и информация.

 

Въпреки това, други потребители могат да имат достъп и да споделят Вашето съдържание и информация в съответствие с Вашите настройки и степен на връзка с тях.

 

Въпреки че, можем да редактираме и правим промени във форматирането на вашето съдържание (като например да го преведем, да променим размера, подредбата или типа на файла и/или да премахнем метаданните), ние няма да променяме значението на израза Ви, защото вие притежавате Вашето съдържание и информация и “БРИЙФЛИ” ЕООД има само неизключителни права върху него.

 

Вие се съгласявате да предоставяте само съдържание или информация, които не нарушават приложимия закон или правата на трети лица (например, без да нарушавате права на интелектуална собственост или да нарушавате договор). Вие също се съгласявате, че информацията за Вашия профил ще бъде достоверна. Вие се съгласявате, че в изпълнение на приложимия закон, може да се наложи да премахнем определена информация или съдържание от Платформата и мобилното приложение “Briefley”.

 

11. УПОТРЕБА НА ПЛАТФОРМАТА

 

Вие се съгласявате да действате в съответствие с приложимото законодателство по всяко време, при използването и достъпа до Платформата и мобилното приложение “Briefley” и няма да правите нищо, което уврежда, пречи, нарушава достъпа до, прекъсва или нарушава функционалността на Платформата и мобилното приложение “Briefley” или пречи на други потребители да ползват и ползват Платформата и нейното мобилно приложение.

 

Можете да използвате Платформата и мобилното приложение “Briefley” само за законни цели. По-специално, Вие се съгласявате да не правите опит и/или да предприемате действия:

 

(а) за получаване на неправомерен достъп до Платформата и мобилното приложение “Briefley”, сървъра, на който те се съхраняват или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с Платформата и мобилното и приложение; или

 

(б) за копиране, промяна, дублиране, създаване на производни произведения, пресъздаване на структура, огледално съдържание, повторно публикуване, изтегляне, показване, предаване или разпространение на цялата и/или част от информация, текст, документи, съдържащи се в Платформата или материалите или софтуера в нея, други от Вашите данни (както е дефинирано в политиката за поверителност на Платформата и мобилното приложение “Briefley”), под каквато и да е форма или медия (електронна медия или на хартиен носител) или по всякакъв начин, без изрично писмено съгласие на “БРИЙФЛИ” ЕООД;

или

в) за обратна компилация, разглобяване, обратно инженерство или достъпна за възприемане от човека форма на част и/или на цялата техническа инфраструктура на Платформата и мобилното приложение “Briefley” и/или на софтуера, с който същите оперират;

г) за достъп до цялата или част от Платформата и мобилното приложение “Briefley”, за да се изгради конкурентен продукт или услуга; или

д) за използване на Платформата и мобилното приложение “Briefley” за предоставяне на услуги на трети страни без изрично писмено съгласие от “БРИЙФЛИ” ЕООД; или

е) за използване на Платформата и мобилното приложение “Briefley” по какъвто и да е начин, който е незаконен или измамен или има някаква незаконна или измамна цел или ефект; или

ж) за вграждане на елементи и/или на цялата Платформата и мобилното приложение “Briefley” на всеки друг сайт или създаване на връзка към която и да е част от Платформата и мобилното приложение “Briefley” без изрично писмено съгласие от “БРИЙФЛИ” ЕООД; или

 

з) за съзнателно предаване на каквито и да било данни, изпращане или зареждане на каквито и да било материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, времеви бомби, допълнителни клавиши, шпионски софтуер, рекламен софтуер или всякакви други зловредни програми или подобен компютърен код, създадени да вредят на работата на всеки компютър софтуер или хардуер; или

 

(и) да лицензират, продават, дават под наем, дават под наем, прехвърлят, преотстъпват, разпространяват, показват, разкриват или по друг начин да използват за търговски цели или по друг начин да предоставят Платформата и мобилното приложение “Briefley на трета страна без изрично писмено съгласие от “БРИЙФЛИ” ЕООД.

 

Ние си запазваме правото, без отговорност към Вас, да забраним Вашия достъп до всякакви материали, които нарушават разпоредбите на настоящите общи условия. Вие трябва да положите най-добри усилия, за да предотвратите неоторизиран достъп или използване на Платформата и мобилното приложение “Briefley” и в случай на такъв неправомерен достъп или употреба, незабавно да ни уведомите.

 

12. ЦЕНА

 

Цената на Абонаментната такса на Активен потребител е посочена на Платформата и мобилното приложение “Briefley” и е в български лева с включен ДДС. 

 

Цената на нашите услуги може да бъде подложена периодично на регулиране и автоматични изменения.

 

Ние си запазваме правото да променяме настоящите общи условия, както и всички други указания на уебсайта или мобилното приложение по отношение на цените.

 

13. ПЛАЩАНЕ

 

Плащането на Абонаментната такса към Платформата и мобилното приложение “Briefley” се извършва чрез системата Apple Pay. 

 

Всяка пречка за използване на потребителски акаунт по предназначение, ни упълномощава да спрем достъпа на всеки потребител до съдържанието на Платформата и мобилното приложение “Briefley”, докато пречката не бъде премахната.

 

Освен ако не е посочено друго и изрично не е прието от страните, плащането трябва да бъде извършено изцяло, а цената, платена преди началото на изпълнението на услугите, освен ако не сте в хипотезата на промоционално ползване на Платформата и мобилното приложение “Briefley”.

 

Компютърните записи, съхранявани в компютърни системи на “БРИЙФЛИ” ЕООД при разумни условия за сигурност, се считат за доказателство за комуникация, онлайн поръчка и плащания, извършвани между страните.

 

“БРИЙФЛИ” ЕООД си запазва правото да преустанови всяко управление на онлайн поръчки в случай на отказ на плащането от страна на официално акредитирани институции за разплащане и/или в случай на неплащане.

 

В случай на затруднения, възникнали по време на плащане, изискващи процедура за проверка, “БРИЙФЛИ” ЕООД си запазва правото да се въздържа от доставка на онлайн поръчка.

 

Всеки проблем с потребителски акаунт (неплащане, нефункционален имейл адрес и т.н.) ни упълномощава да спрем онлайн поръчката на Потребителя, докато не бъде разрешена.


 

14. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

 

В случай на липса на услуга, абонирана онлайн, поради технически проблем, Потребителят има избор между анулиране на онлайн поръчката или замяна на услуга. В случай на заявка за анулиране, само недостъпната услуга се анулира и възстановява от нас, докато останалата част от онлайн поръчката остава твърда и окончателна.

 

Възстановяване на суми не се извършва от Платформата и мобилното приложение “Briefley”, освен ако изключителни обстоятелства не го обосноват, които обстоятелства са предмет на отделно писмено споразумение, включващо тези обстоятелства.


 

15. ОТХВЪРЛЯНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

 

Достъп до платформата и таксите за доставчик на мобилни услуги. 

Вие потвърждавате и се съгласявате, че използването на Платформата и мобилното приложение “Briefley” изисква достъп до интернет чрез Вашия мобилен оператор, доставчик на интернет услуги или друг метод за достъп до интернет и че достъпът до Платформата и мобилното приложение “Briefley” може да не е наличен, ако нямате интернет връзка или по други причини.

 

Вие потвърждавате и се съгласявате, че използвайки интернет за достъп до Платформата и мобилното приложение “Briefley”, можете да натрупате такси от Вашия мобилен оператор, доставчик на интернет услуги или друг метод за достъп до интернет, в зависимост от Вашия договор или план с Вашия доставчик.

 

Вие потвърждавате и се съгласявате, че плащането на такива такси ще бъде Ваша отговорност. Вие се съгласявате, че използването на Платформата и мобилното приложение “Briefley” ще бъде в съответствие с всички изисквания на Вашия мобилен оператор, доставчик на интернет услуги или друг метод за достъп до интернет.

 

Ние не носим никаква отговорност за, осигуряване и поддържане на мрежови връзки и телекомуникационни връзки от Вашите системи до центрове за данни, както и всички проблеми, условия, закъснения, грешки в доставката и всички други загуби или щети, произтичащи или свързани с вашите мрежови връзки или телекомуникационни връзки или причинени от интернет.

 

Актуализации на Платформата и мобилното приложение “Briefley”. 

Ние можем да изберем да предоставяме периодични актуализации на Платформата и мобилното приложение “Briefley” по свое усмотрение. Цялата или която и да е част от Платформата и мобилното приложение “Briefley” може да бъде остаряла в даден момент и ние не се задължаваме да актуализираме такива материали или услуги.

 

“БРИЙФЛИ” ЕООД не представя или гарантира, че Платформата или бъдещите актуализации или версии са съвместими с хардуерни или софтуерни версии, системи или приложения и/или че бъдещите актуализации или версии ще предоставят същата функционалност, която се предоставя от текущата версия на софтуера.

 

Литературна и техническа информация. 

Ние спазваме всички необходими стандарти или изрични и подразбиращи се изисквания по отношение на точността, пълнотата, навременността, спорния характер или полезността на литературните резюмета, съдържащи се или посочени като информация в Платформата и мобилното приложение “Briefley”. 

 

Информацията, свързана с предоставяните резюмета(например на техническа литература) в някои хипотези, се променя често и следователно информацията съдържаща се в инструментите на Платформата и мобилното приложение “Briefley” може да е остаряла, непълна и неточна, за което “БРИЙФЛИ” ЕООД не носи отговорност.

 

Зареждания. (Uploads) 

Платформата и мобилното приложение “Briefley” могат да предоставят функционалност, чрез която Вие можете да зареждате информация или други данни (включително лични или други данни, текст и изображения) във връзка с използването на нашите услуги. Ние не носим отговорност за точността, използването, взаимодействието, функционалността или надеждността на такива зареждания. Вие се съгласявате, че носите пълна отговорност за всичките си зареждания. От “БРИЙФЛИ” ЕООД не се изисква да хоствам, показвам или разпространява зареждания и може да премахнем по всяко време или да откажем някое. Вие заявявате и гарантирате, че: (a) Вие притежавате всички права върху вашите зареждания или, като алтернатива, Вие сте придобили всички необходими права за вашите зареждания, за да можете да предоставите на нас използването и обработката на такива зареждания; и (b) Зарежданията Ви не нарушават правата на интелектуална и индустриална собственост, неприкосновеността на личния живот или други правни или морални права на която и да е трета страна.

 

Забраняваме Ви да предоставяте или въвеждате зареждания или друга информация или по друг начин да използвате Платформата и мобилното приложение “Briefley” за предаване на всякакви незаконни, заплашителни, клеветнически, нецензурни, обидни, порнографски или уронващи честта и доброто име материали или всякакви материали, които биха могли да представляват или насърчават поведение, което би се считало за престъпление или нарушават, пораждат гражданска отговорност или биха нарушили по друг начин приложимото законодателство и/или търговска марка за авторско право и/или друго право на интелектуална собственост на друго лице. Ние ще си сътрудничим изцяло с всички правоприлагащи органи или съдебно разпореждане с искане или насочване към нас да разкрием самоличността на всеки, който публикува такива и/или подобни на изброените информация и/или материали.

 

Ние не поемаме никаква отговорност за каквито и да било вреди, произтичащи от такова съдържание, нито за грешка, клевета, пропуск, лъжа, порнография, нецензурни изрази, опасност или неточност, съдържащи се в каквито и да било зареждания (uploads). 

 

Връзки. 

Платформата и мобилното приложение “Briefley” може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни или интернет ресурси. Свързаните сайтове не са под контрола на Платформата и мобилното приложение “Briefley”, следователно “БРИЙФЛИ” ЕООД не носи отговорност за наличността, съдържанието или работата на който и да е свързан сайт. Такива връзки се предоставят от “БРИЙФЛИ” ЕООД на Вас само като удобство и включването, на която и да е връзка не предполага одобрение от “БРИЙФЛИ” ЕООД на такъв свързан сайт, неговото съдържание или на всички продукти или услуги, достъпни чрез такъв свързан сайт, или каквото и да е асоцииране с неговите оператори.

 

16. ОТГОВОРНОСТ

 

Ние не поемаме гаранции мълчаливи и/или изрични, включително, но не само, като степен на продаваемост на продуктите и услугите част от Платформата и мобилното приложение “Briefley”, както и годност за определена цел, точност на данните, заглавие, неспазване и/или ненамеса в евентуални договорни отношения възникнали между страните, възоснова на информация придобита от тях от Платформата и мобилното приложение “Briefley”, в това число, но не само точност, валута, качество, пълнота на изброените продукти и/или услуги, ценови предложения и/или други условия, качени на Платформата.

 

Ние не предоставяме никакви гаранции по отношение на софтуер на трети страни, който може да бъде интегриран като компонент на Платформата и мобилното приложение “Briefley”.

 

Нито “БРИЙФЛИ” ЕООД, нито нашите партньори, ако има такива, нито която и да е страна, участваща в създаването, производството или доставката на Платформата и мобилното приложение “Briefley”, не носим отговорност за каквито и да е загуби, щети или разходи, независимо дали в договор, деликт (включително небрежност) или по друг начин, произтичащи от използването на информация съдържаща се на Платформата и мобилното приложение “Briefley”. 

 

Това ограничение включва загуби, вреди или разходи, причинени от вируси, които заразяват вашето компютърно оборудване, софтуер или данни, дължащи се на вашето използване на платформата или на вашето изтегляне на всякакви материали, публикувани на нея, или на която и да е свързана с нея платформа. В рамките на разрешеното от приложимия закон, нашата отговорност спрямо вас е ограничена за всички видове щети до сумите, ефективно получени от вас за договорния период, пораждащ събитието, което генерира отговорност, освен в случаите на неизпълнение, което може да се вмени като отговорност на Платформата. Признавате, че договорената цена отразява това разпределение на риска и ограничаването на отговорността, произтичаща от него.


 

17. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

 

Всички въпроси, свързани с поверителността на данните, са включени в политиката за поверителност на Платформата и мобилното приложение “Briefley”. Ние можем да имаме достъп, да съхраняваме и да използваме всяка информация, която предоставяте в съответствие с условията на тази политика за поверителност.

 

Като общо правило, всяка информация, събрана чрез нашата база данни, е строго запазена за лична употреба на потребителя. Вие ще се въздържате от всякаква комуникация изцяло или отчасти на такава информация с трети страни, освен ако не Ви дадем предварителното си съгласие за предаване на трети доставчик на услуги, който трябва да предостави всички гаранции за поверителност.

 

Потребителят осигурява предотвратяването на всяка забранена употреба и спазването на строга конфиденциалност по отношение на информацията, събрана в нашата база данни от името на трети доставчици на услуги, които могат да имат достъп до нея. Вие също така гарантирате, че ще спазвате всяко законодателство, наредба, свързана или не с поверителността и защитата на данните, както и спам и непоискана комуникация по имейл, когато използвате нашата база данни.

 

Възможно е също така да влезете в контакт с друга компания, използвайки информацията, събрана чрез нашата база данни. В този случай, Вие се съгласявате да носите отговорност за спазването на приложимото законодателство и регламентите по отношение на поверителността, личните данни, непоисканата комуникация по имейл или други приложими закони и разпоредби. Ние, както и нашите партньори, не носим отговорност по отношение на използването на нашата Платформата и мобилното приложение “Briefley” от всеки Потребител и всякакви данни, получени от нея в нарушение на такова законодателство и регулация по целия свят.

 

Ние вземаме предпазни мерки, за да гарантираме сигурността на личните Ви данни. В контекста на GDPR Вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат криптирани, да се позовете на правото си да бъдете забравен, да поискате псевдонимизация. Има хипотеза, в които може би ние ще съадминистрираме Ваши лични дани с трети лица, като ще ги извличаме в тази хипотеза от социални медии(например “Фейсбук”), когато Вие се регистрирате като потребител чрез тях. В тези хипотези сме се постарали за спазване на най-високо ниво на охрана на личните Ви данни, като сме предвидили и механизъм за уведомяване на изтичане на такава информация на нашия имейл : [email protected]


 

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Настоящите общи условия са валидни за срок от 12 (дванадесет) месеца и влизат в сила от датата на публикуването им в Платформата и мобилното приложение “Briefley”. Този срок се подновява автоматично за същия период, освен ако не бъде прекратен по-рано от “БРИЙФЛИ” ЕООД в случай на нарушение на разпоредбата на настоящите общи условия. Такова прекратяване може да настъпи незабавно и без предизвестие.

 

След прекратяване, ние можем да забраним всеки достъп до Платформата и мобилното приложение “Briefley” и Вие трябва незабавно да прекратите използването и достъпа си.

 

19. НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

 

В случай, че някоя разпоредба и/или разпоредби на тези общи условия бъдат обявени за недействителни, невалидни или неприложими, тогава тези разпоредби се заличават, без това да засяга валидността и/или изпълнимостта на останалите разпоредби.

 

20. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ.

 

Тези общи условия и всеки спор или иск, произтичащ от или във връзка с тях или с техния предмет или образуване (включително извъндоговорни спорове или искове), се управляват и тълкуват в съответствие с правото и с приложимия закон в Република България. Националните съдилища на страната имат изключителна юрисдикция по всички спорове, възникващи или във връзка с настоящите условия за ползване.

 

21. ВРЪЗКА С НАС

 

Ако имате някакви притеснения относно материали, които се появяват в платформата, моля, свържете се с нас на : [email protected]